Homeopati

Homøopati er en lægevidenskabelig metode med en holistisk tilgang, der anvender en mild og effektiv medicin, hvor små doser af et specifikt udvalgt lægemiddel stimulerer patienten, så kroppen kan helbrede sig selv. Metoden blev grundlagt af den tyske læge og kemiker Samuel Hahnemann (1755-1843), og i løbet af de sidste 200 år er den verden over vokset til at blive en af de mest benyttede komplementære og alternative behandlingsformer til almen medicin.

Den holistiske tilgang betyder, at man inden for homøopati ser på hele individet i stedet for at isolere og behandle symptomer hver for sig. Det samlede billede af symptomer fungerer som en vejviser til en dybere forståelse af den bagvedliggende ubalance, og herudfra ser en homøopat ikke blot på sygdom, som noget der skal kureres, men også som et fantastisk potentiale for patientens vækst og udvikling som menneske.

I dag praktiseres homøopati i 41 ud af 44 europæiske lande og indgår som en integreret del af de nationale sundhedssystemer i bl.a. England, Tyskland og Holland. Læs mere >>
Lina Homeopati